Financiën & ANBI

Deze status biedt belastingvoordelen aan donateurs die financieel bijdragen aan culturele instellingen zoals Stichting Herrie.
Door het ondersteunen van Stichting Herrie kunnen donateurs niet alleen een impact maken op het culturele landschap, maar ook profiteren van belastingaftrek over hun schenkingen.

Dit stimuleert betrokkenheid en steun vanuit de gemeenschap en bevordert zo de groei en ontwikkeling van culturele initiatieven.
Met deze speciale status erkent Stichting Herrie haar verantwoordelijkheid als culturele instelling en moedigt zij vrijgevigheid en samenwerking aan binnen haar netwerk van supporters.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.(bron: Belastingdienst)

Algemene Informatie

Bij Stichting Herrie geloven we in de kracht van muziek als verbindende factor tussen mensen. In Delfshaven, een diverse wijk waar geboren Rotterdammers, mensen met een migratieachtergrond, expats en studenten samenleven, streven we ernaar om deze gemeenschappen met elkaar te verbinden door middel van een gevarieerd en hedendaags muziekaanbod. Ons doel is om verschillende doelgroepen aan te spreken en een podium te bieden aan opkomend talent, tegen een eerlijke vergoeding.

We streven ernaar om Historische Herrie tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Na het succes van onze twee voorgaande edities, willen we graag uitbreiden naar (nog) meer locaties, van zeven naar negen bijvoorbeeld. Door toenemende naamsbekendheid en het aantrekken van meer locaties streven we ernaar om het evenement jaarlijks groter te maken en ook de mogelijkheid om meer randprogramma aan te bieden. Dit kan mogelijk worden met uw donatie

© Copyright 2024 Stichting Herrie